Overslaan naar hoofdinhoud

Privacybeleid

INGANGSDATUM: 31 JULI 2023

QualServ Solutions, LLC, een divisie van Middleby Corporation, respecteert jouw privacy. Dit beleid beschrijft hoe QualServ persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt die via het internet of tijdens de normale gang van zaken aan ons wordt verstrekt.

Privacybeleid
Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe QualServ jouw persoonlijke informatie verzamelt, deelt en behandelt volgens de voorwaarden van dit privacybeleid. Als je het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het jouw keuze om geen gebruik te maken van onze Website. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer dit Privacybeleid regelmatig op updates.

Wat is persoonlijke informatie?
Persoonlijke informatie is alle informatie die betrekking heeft op een individu of huishouden en een individu identificeert of gebruikt kan worden om een individu te identificeren. Voorbeelden zijn de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, het burgerservicenummer of een andere unieke identificatiecode van een persoon. Gevoelige persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, iemands geslacht, ras, handicaps of veteranenstatus.

Wanneer wordt persoonlijke informatie verzameld?
Tijdens de sollicitatie- en tewerkstellingsprocedure kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld. Als u persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld een cv of een sollicitatieformulier), wordt deze informatie alleen gebruikt voor werkgerelateerde doeleinden.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden verzameld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, via het web of via e-mail. Persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, worden verzameld als u zich aanmeldt voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven.

Tot slot kan persoonlijke informatie worden verzameld als je een website van QualServ bezoekt. Verzamelde informatie kan bijvoorbeeld je IP-adres bevatten, de gebieden die je bezoekt, de technologie die je gebruikt en de Internet Service Provider die je gebruikt. Je kunt de opties in je internetbrowser gebruiken om de overdracht van deze gegevens te beperken of te voorkomen. De gegevens die we automatisch verzamelen, worden gebruikt om de omvang van ons publiek en onze gebruikspatronen in te schatten; informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat we onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses; uw zoekopdrachten te versnellen; en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Gegevens die we automatisch verzamelen en die mogelijk geen Persoonsgegevens zijn, worden behandeld als Persoonsgegevens wanneer ze worden gekoppeld aan andere Persoonsgegevens.

Hoe wordt jouw persoonlijke informatie gebruikt?
We gebruiken je Persoonlijke Informatie om je te voorzien van de diensten of informatie die je aanvraagt, voor website analyse en om je te voorzien van andere informatie die je aanvraagt van en over QualServ.

Wanneer worden uw Persoonlijke Gegevens gedeeld?
Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we niet delen Persoonlijke Informatie met een derde partij, tenzij u toestemming geeft voor de openbaarmaking of openbaarmaking is vereist of geautoriseerd door de wet. Houd er rekening mee dat elke dochteronderneming van Middleby haar eigen Privacybeleid voor websites heeft, waarin wordt beschreven op welke manier zij jouw Persoonlijke Gegevens verzamelt, gebruikt en mogelijk deelt. Voor zover u aankopen doet bij, onderdelen of service ontvangt van of anderszins gebruik maakt van diensten van een dochteronderneming van Middleby, is het privacybeleid van die onderneming van toepassing.

We kunnen contactgegevens van klanten aan derden verstrekken zodat we op uw vragen of verzoeken kunnen reageren.

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met dienstverleners, consultants of filialen voor onze interne bedrijfsdoeleinden. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken als onderdeel van de aankoop of verkoop van een bedrijf of activa.

Persoonlijke gegevens die verzameld worden voor tewerkstellingsdoeleinden zullen alleen voor dat doel gebruikt worden en zullen niet buiten QualServ bekend gemaakt worden, behalve aan derden die helpen bij het verwerken van de salarisadministratie of andere bedrijfsvoordelen of om te reageren op vragen van derden waar toestemming van de werknemer voor verkregen is.

Onze websites bevatten links naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over deze websites van derden, die Persoonlijke Gegevens van u kunnen verzamelen. Persoonsgegevens die aan deze derden worden verstrekt, vallen niet onder dit beleid en wij raden u aan het privacybeleid van deze sites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Opslag, bewaring en nauwkeurigheid van persoonlijke informatie
QualServ neemt alle redelijke maatregelen om ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonlijke informatie te voorkomen; overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig. Je dient dit risico in overweging te nemen voordat je informatie naar ons verzendt via het web. Zodra we je gegevens hebben ontvangen, nemen we procedures om onbevoegde toegang te voorkomen.

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens alleen zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verstrekt of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving. Wij ondernemen ook commercieel redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, accuraat, volledig en waar nodig up-to-date gehouden wordt.

Gebruik van onze websites door kinderen
Onze websites zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar. We moedigen kinderen niet aan om informatie over hen te geven en vragen er ook niet om. Als ouders van mening zijn dat hun minderjarige kinderen persoonlijke informatie aan QualServ hebben verstrekt, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie.
Klacht- en contactinformatie

Om uw Persoonlijke Informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via legal@middleby.com of per post via The Middleby Corporation, Attention Privacy Officer, 1400 Toastmaster Drive, Elgin, IL, 60120, USA.

Wijzigingen in het beleid
Dit beleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde ingangsdatum. QualServ en Middleby behouden zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen in overeenstemming met de privacywetgeving en -principes.