Přeskočit na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

DATUM ÚČINNOSTI: 31. ČERVENCE 2023

Společnost QualServ Solutions, LLC jako divize společnosti Middleby Corporation respektuje vaše soukromí. Tyto zásady popisují, jak společnost QualServ shromažďuje a používá osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím internetu nebo při běžném podnikání.

Zásady ochrany osobních údajů
Přečtěte si prosím pozorně tyto zásady, abyste pochopili, jak společnost QualServ shromažďuje, sdílí a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, je vaší volbou naše webové stránky nepoužívat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit, proto pravidelně kontrolujte jejich aktualizace.

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají jednotlivce nebo domácnosti a které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci jednotlivce. Příkladem je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo sociálního pojištění nebo jiný jedinečný identifikátor jednotlivce. Mezi citlivé osobní údaje patří mimo jiné pohlaví, rasa, zdravotní postižení nebo status veterána.

Kdy jsou osobní údaje shromažďovány?
Osobní údaje mohou být shromažďovány během procesu podávání žádostí a přijímání do zaměstnání. Pokud poskytnete osobní údaje (např. životopis nebo žádost o zaměstnání), budou tyto údaje použity pouze pro účely související se zaměstnáním.

Osobní údaje mohou být také shromažďovány, když nás kontaktujete přímo, prostřednictvím webu nebo e-mailu. Osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, budou shromažďovány, pokud se přihlásíte k odběru některého z našich zpravodajů.

Osobní údaje mohou být shromažďovány i v případě, že navštívíte webové stránky společnosti QualServ. Shromážděné informace mohou například zahrnovat vaši IP adresu, navštívené oblasti, používanou technologii a poskytovatele internetových služeb. Pomocí možností v internetovém prohlížeči můžete přenos těchto údajů omezit nebo mu zabránit. Automaticky shromažďované informace slouží k odhadu velikosti našeho publika a vzorců používání; k ukládání informací o vašich preferencích, což nám umožňuje přizpůsobit naše webové stránky podle vašich individuálních zájmů; k urychlení vašeho vyhledávání a k vašemu rozpoznání, když se na naše webové stránky vrátíte. Údaje, které shromažďujeme automaticky a které nemusí být osobními údaji, jsou považovány za osobní údaje, pokud jsou připojeny k jiným osobním údajům.

Jak budou vaše osobní údaje použity?
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli služby nebo informace, které požadujete, a také k analytickým účelům webových stránek a k poskytování dalších informací, které si od společnosti QualServ a o ní vyžádáte.

Kdy budou vaše osobní údaje sdíleny?
S výjimkou případů popsaných v těchto zásadách nebudeme Osobní údaje sdílet s třetí stranou, pokud k tomu nedáte souhlas nebo pokud to nebude vyžadovat či povolovat zákon. Vezměte prosím na vědomí, že každá dceřiná společnost společnosti Middleby má své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které popisují způsob, jakým shromažďuje, používá a případně sdílí vaše Osobní údaje. V rozsahu, v jakém nakupujete u dceřiné společnosti společnosti Middleby, dostáváte od ní díly nebo servisní služby nebo jinak využíváte její služby, platí zásady ochrany osobních údajů této společnosti.

Kontaktní údaje zákazníka můžeme poskytnout třetím stranám, abychom mohli reagovat na vaše dotazy nebo požadavky.

Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, konzultanty nebo přidruženými společnostmi pro naše interní obchodní účely. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v rámci nákupu nebo prodeje jakéhokoli podniku nebo majetku.

Osobní údaje shromážděné pro účely zaměstnání budou použity pouze pro tento účel a nebudou poskytnuty mimo společnost QualServ, s výjimkou těch třetích stran, které pomáhají při zpracování mezd nebo jiných firemních benefitů, nebo k odpovědi na dotazy třetích stran, pokud k tomu bylo získáno oprávnění zaměstnance.

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Tyto webové stránky třetích stran, které od vás mohou shromažďovat osobní údaje, nemůžeme kontrolovat. Na jakékoli osobní údaje poskytnuté těmto třetím stranám se tyto zásady nevztahují a doporučujeme vám, abyste si před jejich použitím prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto stránek.

Ukládání, uchovávání a přesnost osobních údajů
Společnost QualServ podniká veškeré přiměřené kroky, aby zabránila neoprávněnému použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů; přenos informací přes internet však není zcela bezpečný. Toto riziko byste měli zvážit předtím, než nám předáte jakékoli informace prostřednictvím internetu. Po obdržení vašich údajů provádíme postupy, kterými se snažíme zabránit neoprávněnému přístupu.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, dokud to bude nutné pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty, nebo pro dodržení platných zákonů. Rovněž podnikáme komerčně přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše Osobní údaje jsou spolehlivé pro zamýšlené použití, přesné, úplné a v případě potřeby aktualizované.

Používání našich webových stránek dětmi
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Nepodporujeme ani nevyžadujeme informace od dětí nebo o dětech. Pokud se rodiče domnívají, že jejich nezletilé děti poskytly společnosti QualServ osobní údaje, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených informací.
Stížnost a kontaktní informace

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je nebo vymazat, kontaktujte nás na adrese legal@middleby.com nebo poštou na adrese The Middleby Corporation, Attention Privacy Officer, 1400 Toastmaster Drive, Elgin, IL, 60120, USA.

Změny zásad
Tyto zásady jsou aktuální k výše uvedenému datu účinnosti. Společnosti QualServ a Middleby si vyhrazují právo tyto zásady čas od času změnit v souladu se zákony a zásadami ochrany osobních údajů.